Palestinaskjerf

Palestinaskjerf laget i Hebron på Vestbredden, Palestina.